ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ช้างซ้าย
เรื่อง : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน