รายงานสถานะทางการเงิน
เรื่อง : งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน