ประกาศ อบต.
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน