รายงานสถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(งบรับ-จ่าย) ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ของประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2661-มีนาคม 2562)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน