รายงานสถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(งบรับ-จ่าย) ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ขอประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-มิถุนายน 256)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน