ประกาศ อบต.
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน