ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ช้างซ้าย
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง รพ.สต.บ้านท่าช้าง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง รพ.สต.บ้านท่าช้าง (ช่วงที่ 3)  หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน