ประกาศ อบต.
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน