ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน