ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน