ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ช้างซ้าย
เรื่อง : ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รายละเอียด : ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 278 คน