ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 ก.ย. 2562
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ก.ค. 2562
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ก.ค. 2562
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 มิ.ย. 2562
5 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 มิ.ย. 2562
6 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 มิ.ย. 2562
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 มิ.ย. 2562
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 มิ.ย. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 มิ.ย. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21