ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือนและพ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ค. 2564
2 รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 ก.ค. 2564
3 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ก.ค. 2564
4 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 มิ.ย. 2564
5 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 มิ.ย. 2564
6 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 มิ.ย. 2564
7 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 มิ.ย. 2564
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 พ.ค. 2564
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 พ.ค. 2564
10 การให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26