คู่มือมาตรฐานการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 มี.ค. 2564
2 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 มี.ค. 2564
3 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า :