ข้อมูลบริการประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ก.ย. 2558
12 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 ก.ย. 2558
13 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 ก.ย. 2558
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 ก.ย. 2558
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 ก.ย. 2558
16 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 ก.ย. 2558
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 ก.ย. 2558
18 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 ก.ย. 2558
19 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ก.ย. 2558
20 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4