ข้อมูลบริการประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 ก.ย. 2558
32 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 ก.ย. 2558
33 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
22 ก.ย. 2558
34 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4