ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ช้างซ้าย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงภารกิจเพื่อวินิจฉัยดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 มิ.ย. 2561
2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
131
18 ต.ค. 2560
3 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ส.ค. 2560
4 สิทธิของประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
302
15 มิ.ย. 2555
5 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
294
15 มิ.ย. 2555
6 แผนภูมิขั้นตอนในการขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
322
15 มิ.ย. 2555
7 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
08 พ.ค. 2555
8 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
08 พ.ค. 2555
9 คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
305
16 มี.ค. 2555
10 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
284
04 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า :