ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ช้างซ้าย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ต.ค. 2560
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ส.ค. 2560
3 สิทธิของประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
206
15 มิ.ย. 2555
4 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
202
15 มิ.ย. 2555
5 แผนภูมิขั้นตอนในการขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
234
15 มิ.ย. 2555
6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
08 พ.ค. 2555
7 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 พ.ค. 2555
8 คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
205
16 มี.ค. 2555
9 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
199
04 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า :