ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 ก.ค. 2564
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 พ.ค. 2564
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 พ.ค. 2564
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 เม.ย. 2564
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 ก.พ. 2564
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ก.พ. 2564
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ก.พ. 2564
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.พ. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ก.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
22 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6