ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
05 ก.ค. 2562
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 ก.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 มิ.ย. 2562
4 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ต.ค. 2561
5 ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 ส.ค. 2561
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายเลียบเหมืองท่าช้างแยก 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
211
24 ส.ค. 2558
7 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
29 ต.ค. 2556
8 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
29 ต.ค. 2556
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
26 ก.ย. 2556
10 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
674
30 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5