ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ก.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 ก.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 ก.ค. 2563
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 ก.ค. 2562
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ก.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 มิ.ย. 2562
7 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ต.ค. 2561
8 ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ส.ค. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายเลียบเหมืองท่าช้างแยก 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
223
24 ส.ค. 2558
10 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
29 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5