ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.สายเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง – เขตหมู่ที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคูเหนือ ตำบ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 ส.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางบุกเบิกถนนสายโคกหนองนาประชาอุทิศ 2021 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ส.ค. 2564
3 ประกาศผูั้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ก.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.สายเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง – เขตหมู่ที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
30 มิ.ย. 2564
5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรืองกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 มิ.ย. 2564
6 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กอโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ด้วยว ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 มิ.ย. 2564
7 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recyeling) รหัสทางหวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๙-๐๒๓ สายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่่ที่ ๘,๑๑,๑๒ บ้านท ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 มิ.ย. 2564
8 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกว ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 พ.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 พ.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 1 แยก 8 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81