ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recyeling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๙-๐๒๓ สายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๘, ๑๑ ,๑๒ บ้านทุ่งไฟลาม,บ้านทุ่งยวน,บ้านไสใหญ่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [13 พ.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**