องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย


รายละเอียด :
    วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายประดิษฐ์ ชูเมือง ปลัดอำเภอพระพรหม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย โดยมีนายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย กล่าวรายงาน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ พัฒนาการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในเขตที่มีภัยพิบัติ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และปฏิบัติ ครบทั้ง3วัน และจบหลักสูตรการอบรมจนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ////ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย////
 
ประกาศเมื่อวันที่ 2563    อ่าน คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**