องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 175 คน