องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ช้างซ้าย
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.สายเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง – เขตหมู่ที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภ
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.สายเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง – เขตหมู่ที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 102 คน