องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน