องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเถอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 ประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน