องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข้อมูลบริการประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
235
22 ก.ย. 2558
12 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
22 ก.ย. 2558
13 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
200
22 ก.ย. 2558
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
22 ก.ย. 2558
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
216
22 ก.ย. 2558
16 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
22 ก.ย. 2558
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
22 ก.ย. 2558
18 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
22 ก.ย. 2558
19 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
22 ก.ย. 2558
20 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
22 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4