องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ช้างซ้าย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงภารกิจเพื่อวินิจฉัยดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 มิ.ย. 2561
2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 ต.ค. 2560
3 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ส.ค. 2560
4 สิทธิของประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
333
15 มิ.ย. 2555
5 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
326
15 มิ.ย. 2555
6 แผนภูมิขั้นตอนในการขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
354
15 มิ.ย. 2555
7 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
08 พ.ค. 2555
8 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
08 พ.ค. 2555
9 คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
337
16 มี.ค. 2555
10 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
316
04 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า :