องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
25 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายฯ เขตเลือกตั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
25 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายฯ เขตเลือกตั้งที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายฯ เขตเลือกตั้งที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ต.ค. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายฯ เขตเลือกตั้งที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ต.ค. 2564
9 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ต.ค. 2564
10 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8