องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน อบต.ช้างซ้าย
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน อบต.ช้างซ้าย รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
  Download Click