องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
   
     
ผลการปฏิบัติงานประจำปี ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
   
 
   ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2561
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2561